Algemene Voorwaarden boekjeboot.nu

U vaart met de Futuro ZX20 lounge tender. We zijn erg trots op onze tender en we vertrouwen er op dat u deze gebruikt alsof het uw eigendom is.

Algemeen:

 1. Om met de tender te varen heeft de huurder geen vaarbewijs nodig. 
 2. Huurder dient zich ten alle tijden aan de vaarregels te houden. We verwachten van u dat u zich voor vertrek hierover informeert.  Kijk bijvoorbeeld op https://www.hiswa.nl/leren-varen/vaarregels.
 3. De minimumleeftijd om de tender te kunnen huren en/of besturen is 21 jaar.
 4. Het is absoluut verboden om de tender te besturen onder invloed van alcohol, drugs, medicijnen. Hierbij gelden dezelfde regels als voor wegverkeer.
 5. De tender is begrensd op 20 km/uur. Het verwijderen of aanpassen van de begrenzing is absoluut verboden.
 6. Het is niet toegestaan om:

             – de tender onderhands door te verhuren

             – meer dan 8 personen aan boord te hebben
             – (huis)dieren aan boord te hebben
             – de tender te gebruiken voor vrijgezellenfeesten

             – confetti, vuurwerk, rijst, bbq’s en dergelijke aan boord te gebruiken

             – open vuur of bbq aan boord te gebruiken.

In gebruik nemen en terug inleveren:

 1. Voor vertrek dient de huurder een geldige legitimatie te tonen waar Verhuurder een kopie van mag maken.
 2. Voor vertrek worden foto’s/video genomen van de boot en de staat waarin deze ter beschikking wordt gesteld. Bij terugkomst wordt dit wederom gedaan. 
 3. Verhuurder dient de tender ‘bezemschoon’ in te leveren. Verhuurder is gerechtigd om indien nodig schoonmaakkosten in rekening te brengen met een minimumbedrag van € 50,- . Dit is ter beoordeling aan Verhuurder.
 4. Eventuele schade en/of vermissing van spullen wordt verrekend met de borg. Wanneer de schade hoger uitvalt dan de borg dan wordt deze achteraf in rekening gebracht.
 5. De borg is bij de boeking in rekening gebracht en wordt na inleveren per bank geretourneerd.
 6. Verantwoordelijkheid voor schades, boetes etc. ligt volledig bij de Huurder die de huurovereenkomst is aangegaan, ook als andere opvarenden of derden hiervoor aansprakelijk zouden kunnen worden gesteld.

Het gebruik

 1. Huurder dient zich te houden aan de plaatselijk geldende vaarregels t.a.v snelheid, varen binnen aangegeven vaargebied d.m.v boeien/betonning, verboden invaarten etc.
 2. Huurder dient zich bewust te zijn van de breedte, diepte, hoogte en lengte van de tender en van de mogelijke beperkingen die het vaargebied heeft. 
 3. Huurder wordt verwacht verantwoordelijk met de tender en de systemen aan boord om te gaan. Hieronder vallen ook koellade, usb charger en muziekinstallatie.
  Zaken als voltmeter, benzinemeter en snelheidsmeter zijn bewust aangebracht en Huurder dient deze ook te monitoren en naar deze informatie te handelen.
 4. Huurder mag geen overlast veroorzaken aan mede “watergebruikers”.
 5. Boetes kunnen niet worden verhaald op de Verhuurder.
 6. De tender mag alleen worden aangelegd op op daartoe bestemde plaatsen zoals steigers en aanlegkades.
 7. Het is niet toegestaan het vaartuig onbeheerd achter te laten.
 8. Er mag geen afval overboord gegooid worden. Na terugkomst kan Huurder het afval inleveren op de verhuurlocatie.
 9. Verhuurder heeft het recht de sloep door te verhuren, wanneer Huurder, zonder bericht, 30 minuten later dan de afgesproken tijd arriveert. Er zal geen restitutie plaatsvinden naar de Huurder.

Aansprakelijkheid

 1. Verhuurder zorgt dat het vaartuig ten behoeve van huurder verzekerd is voor wettelijke aansprakelijkheid (WA) en cascoschade voor de vaart in het tussen verhuurder en huurder overeengekomen vaargebied. Per vaartuig geldt voor huurder een niet af te kopen eigen risico van euro 200,- per geval bij W.A. en casco-schade.
 2. Verhuurder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor (gevolg)schade aan of diefstal van de door huurder meegebrachte persoonlijke eigendommen of voor ontstaan van persoonlijk letsel van opvarende(n) gedurende de huurperiode. Het varen met de tender geschiedt geheel op eigen risico.
 3. Huurder is aansprakelijk voor alle schade aan het vaartuig alsmede voor door hem en/of medeopvarenden aan derden veroorzaakte schade ontstaan gedurende de tijd dat hij het vaartuig onder zich heeft.
  Verhuurder wijst expliciet op het gevaar van inklemmen van ledematen tussen het vaartuig en de wal of andere objecten.
 4. Kinderen (tot 18 jaar) vallen onder de verantwoordelijkheid van de ouders of begeleiders.
 5. Bij verlies, c.q. diefstal van het vaartuig is huurder in alle gevallen geheel aansprakelijk voor de door verhuurder geleden schade.
 6. Enige schadevergoeding door Verhuurder zal ten alle tijden maximaal het bedrag zijn dat Verhuurders aansprakelijkheidsverzekering vergoedt.
 7. Huurder moet schade van enigerlei aard en feiten of omstandigheden die tot schade kunnen leiden zo snel mogelijk aan Verhuurder melden. Niet gemelde schade (zowel aan de tender als aan derden) wordt volledig op Huurder verhaald.

Mooi weer garantie

 1. Verhuurder geeft huurder het recht om gebruik te maken van de ‘Mooi weer garantie’. Er zal geen restitutie plaatsvinden, maar wordt in overleg een alternatieve datum worden bepaald. 
 2. de ‘Mooi weer garantie’ is van toepassing bij
 3. windkracht 5 of meer
 4. temperaturen onder de 12 graden Celsius
 5. onweer/bliksem
 6. meer dan 1 uur aaneengesloten regen voorspeld op vertreklocatie via buienradar.nl